Vzdělávání v oblasti bezpečnosti Branná výchova Veřejná informovanost občanů Mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže
Poskytujeme služby ve vzdělávání v oblasti bezpečnosti, ochrany a krizové připravenosti obyvatelstva (např. pro Blackout, přírodní katastrofy, bezpečnost v IT, aj.). Aktivitu vzdělávání realizujeme formou seminářů, přednášek a briefingů. Věnujeme se podpoře branné přípravy občanů - vzdělávání v oblasti naplňování cílů branně-bezpečnostní politiky. V rámci této činnosti spolupracujeme se složkami integrovaného záchranného systému (IZS). Specializujeme se na zvyšování veřejné informovanosti o povinnostech občanů k obraně státu, na rozvoj znalostí a odpovědnosti potřebných k obraně státu. Tento účel naplňujeme v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému prostřednictvím osvěty, pořádáním konferencí a seminářů, poskytováním poradenské a konzultační činnosti, vydáváním a distribucí brožur, informačních letáků a podobně. Realizujeme mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže v oblasti branné výchovy. Zajišťujeme subvenci v získávání vědomostí a dovedností v oblasti povinnosti občanů k obraně státu, znalosti zásad v poskytování první pomoci (technická první pomoc a laická zdravotnická první pomoc).